Contact Us

Our Location

Bò Viên Chính Thắng
Bò Viên Chính Thắng
146A Lý Chính Thắng P7, Q3, TP.HCM
Telephone
0909356661

Opening Times
13h30-21h00

Contact Form